Niet langer wachten maar doen!!
Bel of App voor proefles
06-53740326

Tussentijdse toets

Tijdens de opleiding kan je de opgedane kennis en vaardigheden testen met een proef, 'de tussentijdse toets' (ook wel TTT genoemd).

Inhoud en verloop

 • De toets verloopt als een echt examen en duurt even lang.
 • Een examinator van het CBR beoordeelt hoe het met je rijvaardigheid is gesteld.
 • Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.
 • Je eigen instructeur rijdt mee.

Voordelen

 • Na afloop van van de toets krijg je een advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken.
 • De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie.
 • Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.
 • Tijdens de toets kan je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende examen.

Uit onderzoek is gebleken dat de slagingskans met een tussentijdse toets aanzienlijk wordt vergroot.Wij raden je aan de toets op ongeveer tweederde van de rij-opleiding af te leggen. De toets is echter NIET verplicht.

Praktijk examen

Het totale praktijk examen duurt maximaal 55 minuten. Daarin zit inbegrepen, een kort introductie verhaaltje van de examinator, het lezen van een kentekenplaat op ongeveer 25 meter afstand en enkele vragen wat betreft de instrumenten in de auto, banden of vloeistoffen onder de motorkap. Het rijden zelf duurt 35 á 40 minuten. Na het examen wordt binnen bij het CBR de uitslag bekendgemaakt.

Inhoud en verloop

Het praktijk examen is opgebouwd uit een deel zelfstandig route rijden en een deel waarbij de examinator de richting aangeeft. Het zelfstandig route rijden kan bestaan uit één van de onderstaande mogelijkheden:

 • Rijden naar een vooraf opgegeven punt (je eigen huis, terug naar CBR, etc)
 • Rijden met een navigatiesysteem (De examinotor geeft een straat op die je moet instellen)
 • Clusterrijden (Een aantal opdrachten achter elkaar: links, rechts, 2e links, etc)

Als je niet helemaal bij het eindpunt aankomt is dat helemaal niet belangrijk tijdens het examen. De examinator let vooral op of je dit veilig en zeker kan uitvoeren.

Tijdens de rit, moet je twee bijzondere verrichtingen uitvoeren. De examinator bepaald welke en heeft de keus uit:

 • Parkeer opdracht
 • Omkeer opdracht
 • Stop opdracht

Eventueel kan een hellingproef tijdens de rit ook als bijzondere verrichting worden aangemerkt.

Bovenstaande opdrachten moet je zelfstandig uitvoeren. De examinator geeft alleen op in welke straat dit moet gebeuren. Of je dit vooruit, achteruit, links of rechts van de weg doet, is aan jou. Zolang je maar de veiligheid en doorstroming van het verkeer in de gaten houdt.

Tijdens de rit kan de examinator nog een vraag stellen over een bepaalde verkeerssituatie. Het antwoord op die vraag telt NIET mee met de examenuitslag.

Aan het einde van de rit loop je met de examinator mee naar binnen, waarna hij aan zijn tafel de uitslag bekend maakt. Hierbij maakt hij gebruik van jouw eerder ingevulde zelfreflectieformulier. Dit formulier bekijkt hij pas NADAT de uitslag bekend is gemaakt en telt dus niet mee met het wel of niet slagen.

Meenemen

Voor het examen moet je meenemen:

 • Een geldige identiteitskaart of paspoort
 • Oproepkaart (via de rijschool)
 • Zelfreflectieformulier (via de rijschool of te downloaden bij het CBR)
 • TTT uitslagformulier (als je eerst een tussentijdsetoets hebt gedaan)

Geslaagd, en dan?

Wanneer je slaagt voor het praktijkexamen, krijg je geen papieren meer mee van de examinator. De examinator stuurt de examenuitslag direkt door naar de gemeente waar je bent ingeschreven. Hier kan je dan een aantal uren na het examen naartoe.

Voor de aanvraag bij de gemeente is nodig:

 • Een pasfoto
 • legitimatie
 • geld voor de gemeente